Tiedote Heinjoen asfalttiradalla harjoittelusta


 

Kaikki uudet rajoitukset ja säännöt perustuvat Valtioneuvoston asetuksen 1110/2011 vaatimuksiin. Radalle on nyt muutaman vuoden viiveellä laadittu asetuksien mukainen Turvallisuusasiakirja. Valitettavasti tämän TUKES valvoman asiakirjan vaatimukset aiheuttavat rajoituksia käytölle joiltakin osin. Vastuut ovat suuret radasta vastaaville henkilöille, joten he joutuvat olemaan ikävinä ja kieltämään asiakirjan vastaisen käytön. TUKES voi keskeyttää käytön milloin tahansa, jos he näkevät ettei radan käyttö ole turvallista käyttäjille.

Valvojat ovat rikosoikeudellisessa vastuussa ja rikkomuksista voi seurata heille merkittäviä seuraamuksia onnettomuus tilanteissa.

Pyydämme pitkämielisyyttä käyttäjiltä ja ymmärrystä etteivät valvojat teiltä kiellä käyttöä kiusalla..

Heinjoen rataryhmältä sekä seuran hallitukselta voi pyytää lisätietoa halutessaan.

http://www.ratuva.fi voi tutustua Hyvinkäällä tehtyyn vastaavaan pilottihankkeeseen.