Ratainfo – Pienoisautorata


RATASÄÄNNÖT

Radalla ajaminen edellyttää käyttösopimuksen allekirjoittamista, ratamaksun maksamista ja maksun toteennäyttämistä. KUA:n jäsenille maksu on 25€/kausi. Vierailijoille päiväkohtainen radankäyttömaksu on 25€ joka maksetaan etukäteen tilille FI98 5600 0520 4085 95. Viitteeksi laitetaan: KUA PA-jaosto, vierasmaksu, päivämäärä) Tarvittaessa ajo-oikeuden voimassaolo voidaan tarkistaa.

Radalla saa ajaa vain 1:8 kokoluokan ja pienemmillä sähkö- ja polttomoottorikäyttöisillä RC-autoilla. Turvallisuussyistä autot jaetaan ajovuoroihin, mikäli ne eivät mahdu yhtä aikaisesti radalle tai mikäli autojen suorituskykyero on suuri.

Radalla tulee ajaa siten, ettei ajaminen ja/tai auto aiheuta tarpeettomia tai vakavia vaaratilanteita. Vaaratilanteen uhatessa ajajan tulee ilmoittaa siitä kuuluvasti toisille ajajille.

Selkeästi nopeammalle autolle tulee antaa tietä. Tämä tekee ajamisen sujuvammaksi ja mm. auttaa vähentämään tarpeettomia kolareita ja autojen rikkoontumisia.

Nosto/kääntövuorossa oleva henkilö varoittaa muita ajajia nostamalla käden ylös mennessään kääntämään autoa. Nostaja/kääntäjä pyrkii sijoittumaan rata-alueella aiheuttamatta näköestettä radalle

Radan aukioloaikoja tulee noudattaa ja ajo on sallittu vain varatuilla vuoroilla. (ma – pe 8.00 – 21.00, la 9.00 – 18.00 ja su 12.00 – 18.00 välisenä aikana on Heinjoen virallinen aukioloaika, koska lähistöllä on asutusta)

Radalla käyttäydytään fiksusti ja toiset ajajat huomioiden. Ajokorokekäyttäytymiseen tulee kiinnittää huomiota.

Jokainen radan käyttäjä huolehtii omatoimisesti rata-alueen siisteydestä ja viihtyvyydestä viemällä roskat ja jätteet niille tarkoitettuihin paikkoihin pois lähtiessään. Myös oman mekkauspaikan puhtaudesta ja siisteydestä tulee huolehtia.

Jokainen kideradion käyttäjä selvittää onko samalla taajuudella muita radioita ENNEN radion päälle laittamista.

Radalla ajetaan vain merkittyyn ajosuuntaan. Peruuttaminen rata-alueella tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen. Mikäli auto joutuu rataesteiden väärälle puolelle, sen voi ajaa esteen yli/ohi takaisin radalle, radan ulkopuolella ajamista tulee välttää. Auton kaatuessa tai pysähtyessä paikkaan, jossa kolarin tai vahingon vaara on ilmeinen, tulee kuljettajan ilmoittaa siitä kuuluvasti muille kuljettajille. Esim. Varokaa, auto pääsuoran päässä! Kaatuneen auton voi nostaa ripeästi takaisin radalle muut kuljettajat huomioiden. Rata-alueella kävelemistä tulee välttää, kun muut ajavat.

Kuopion urheiluautoilijat ry ei vastaa mistään kuljettajille tai muille henkilöille ja/tai kalustolle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, henkilövahingot mukaan lukien. Kuljettajat ovat velvollisia korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.

Tarvittaessa henkilö, joka ei noudata näitä sääntöjä, voidaan poistaa rata-alueelta. Toistuvasta sääntöjen laiminlyönnistä voi seurata ajo-oikeuden menetys.

Huom! Kuopion urheiluautoilijat ry pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Pekka Kuronen 050-4695092
Asmo Jakorinne 044-3550494